Jewels of Light

ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคนนั้น
สวยงามล้ำค่าดุจดั่งเพชรพลอยที่เปล่งประกาย
มาร่วมกันค้นหาว่าความงดงามเดิมแท้นั้นเป็นเช่นไร
ปลุกเรียกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
และแสดงออกซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราในวันนี้